Klasy

Klasy

Wychowawca Przedmioty rozszerzane
I A  Justyna Korczyńska matematyka, geografia, język angielski
I B   Kasprzak Violetta matematyka, fizyka, informatyka
I C   Tomasz Kulik biologia, chemia, język angielski
I D  Jolanta Trzebniak j. polski, wos lub  historia, j. angielski
I E  Izabela Grygorowicz matematyka, biologia,
chemia lub fizyka , j.angielski
II A      Anna Wojdat – Niklewska matematyka, geografia, j. angielski
II B      Frankowska Agnieszka matematyka, fizyka lub informatyka, j. angielski
II C      Anna Rejman biologia, chemia, j. angielski
II D      Marta Chowaniec język polski, historia, WOS
 II E      Paweł Mitura  matematyka, fizyka, j. angielski
III A      Paweł Załuski matematyka, biologia lub geografia, j. angielski
III B      Bartłomiej Bochniak matematyka, fizyka, informatyka lub j. angielski
III C      Piotr Szyba biologia, chemia, j. angielski
III D      Marta Frydryk j. polski, j. angielski, WOS lub historia
IV E      Piotr Walaszek matematyka, fizyka lub geografia
IV F      Tomasz Inglot matematyka, informatyka lub j. angielski
IV G      Anna Smolicz biologia, chemia
IV H     Dagmara Stadnik j. polski, historia
IV I      Lidia Bilińska j. polski, historia

Pliki do pobrania