Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne w zależności od przedmiotu dostępne są w jednym z plików:

  • PROGRAMIE NAUCZANIA
  • PLANIE NAUCZANIA DLA DANEGO PRZEDMIOTU