„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny
Dodano 07 września 2022

„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2023 roku nie ukończą 25 roku życia.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym – zarówno naturalne, jak i te uwarunkowane działalnością człowieka. 

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem.

strona konkursu:

www.geo.uni.lodz.pl/