Studium Talent
Dodano 31 marca 2023

Studium Talent

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tegorocznej edycji kursu Studium Talent organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Kurs ten jest przeznaczony dla uzdolnionych uczniów dwóch ostatnich klas liceum. Studium Talent kończy się egzaminem, zaś uzyskana ocena przeliczana jest na dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na Politechnikę Wrocławską.
Z ogromną  radością informujemy, że uczeń klasy 3b Kamil Marczak zdał egzamin na ocenę celującą i otrzymał indeks na dowolny wydział Politechniki Wrocławskiej.

 

Serdecznie gratulujemy Kamilowi i życzymy dalszych sukcesów.