Aktualności - rekrutacja

Informacja o organizacji próby sprawnościowej w naborze uzupełniającym !!!

Na próbę sprawnościową zapraszamy osoby, które zadeklarowały udział w próbie sprawnościowej do oddziału sportowego z pływaniem w drugim terminie rekrutacji i dopełniły wszelkich formalności rekrutacyjnych wymienionych poniżej.

Próba sprawnościowa odbędzie się 4 sierpnia 2023r. na pływalni ORBITA ul. Wejherowska 34 we Wrocławiu.

Kandydatów zapraszamy o godz. 8:45 do recepcji pływalni, gdzie oczekują ich trenerzy. Próba odbędzie się o godz. 9:00.

Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą strój do próby sportowej na lądzie i strój do próby w basenie.

Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie ( na stronie www.edu.wroclaw.pl) wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i złożenia do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 01.08. 2023 r. do 03.08. 2023 r. do godz. 15.00.

Po 03.08.23r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Deklaracja przystąpienia do próby sprawnościowej
3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
4. Wzór zaświadczenia lekarskiego

Orzeczenie lekarskie w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Dokumenty można:

· wysłać w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy: sekretariat@lo6.wroc.pl

· w wersji papierowej (wysłać pocztą/dostarczyć osobiście) na adres:

Liceum Ogólnokształcące Nr VI, ul. Hutnicza 45; 54-139 Wrocław , sekretariat.

Wszystkie dokumenty muszą być w szkole do 03.08. 2023r. do 15.00 


Informacja o organizacji próby sprawnościowej!!!

Na próbę sprawnościową zapraszamy osoby, które zadeklarowały udział w próbie sprawnościowej do oddziału sportowego z pływaniem i dopełniły wszelkich formalności rekrutacyjnych wymienionych poniżej.

Próba sprawnościowa odbędzię się 5 czerwca 2023r. na pływalni ORBITA ul. Wejherowska 34 we Wrocławiu. 

Kandydatów zapraszamy o godz. 9:45 do recepcji pływalni, gdzie oczekują ich trenerzy. Próba odbędzię się o godz. 10:00.

Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą strój do próby sportowej na lądzie i strój do próby w basenie.

 


PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU DOKUMENTÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ, do klasy C2 do 31 maja 2023r.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Deklaracja przystąpienia do próby sprawnościowej
3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
4. Wzór zaświadczenia lekarskiego
Orzeczenie lekarskie w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Dokumenty można:

- wysłać w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy: sekretariat@lo6.wroc.pl
- w wersji papierowej (wysłać pocztą/dostarczyć osobiście) na adres:
Liceum Ogólnokształcące Nr VI, ul. Hutnicza 45;  54-139 Wrocław , sekretariat.

Wszystkie dokumenty muszą być w szkole do 31 maja 2023r. godz. 15:00

 


Już w poniedziałek 15 maja 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na stronie www.edu.wroclaw.pl 

Poniżej przestawiamy ofertę naszych profili klas !!!

 

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła otworzy  6 klas pierwszych. Oddziałów klas będzie aż 11 , w tym oddział sportowy (pływanie) ! 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Zapraszamy na nasz profil na Facebooku oraz YouTubie.