Aktualności - rekrutacja

Informacja o organizacji próby sprawnościowej!!!

Na próbę sprawnościową zapraszamy osoby, które zadeklarowały udział w próbie sprawnościowej do oddziału sportowego z pływaniem i dopełniły wszelkich formalności rekrutacyjnych wymienionych poniżej.

Próba sprawnościowa odbędzię się 5 czerwca 2023r. na pływalni ORBITA ul. Wejherowska 34 we Wrocławiu. 

Kandydatów zapraszamy o godz. 9:45 do recepcji pływalni, gdzie oczekują ich trenerzy. Próba odbędzię się o godz. 10:00.

Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą strój do próby sportowej na lądzie i strój do próby w basenie.

 


PRZYPOMINAMY O ZŁOŻENIU DOKUMENTÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ, do klasy C2 do 31 maja 2023r.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:

1. Podanie o przyjęcie do szkoły
2. Deklaracja przystąpienia do próby sprawnościowej
3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
4. Wzór zaświadczenia lekarskiego
Orzeczenie lekarskie w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Dokumenty można:

- wysłać w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy: sekretariat@lo6.wroc.pl
- w wersji papierowej (wysłać pocztą/dostarczyć osobiście) na adres:
Liceum Ogólnokształcące Nr VI, ul. Hutnicza 45;  54-139 Wrocław , sekretariat.

Wszystkie dokumenty muszą być w szkole do 31 maja 2023r. godz. 15:00

 


Już w poniedziałek 15 maja 2023r. rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na stronie www.edu.wroclaw.pl 

Poniżej przestawiamy ofertę naszych profili klas !!!

 

W roku szkolnym 2023/2024 szkoła otworzy  6 klas pierwszych. Oddziałów klas będzie aż 11 , w tym oddział sportowy (pływanie) ! 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Zapraszamy na nasz profil na Facebooku oraz YouTubie.