Bezpieczeństwo w szkole

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami,  utworzyliśmy anonimową skrzynkę na sygnały, umieszczoną w holu szkoły z opisem Informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa. 

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/materialy-dydaktyczne/informacje/ 

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ 

Pliki do pobrania