Oferta edukacyjna 2024/2025

KLASA Profil klasy Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane podczas rekrutacji
1 A ogólny matematyka, geografia, język angielski j. polski, matematyka,
geografia, język obcy
1 B1 ogólny

matematyka, fizyka, język angielski

j. polski, matematyka,
fizyka, język obcy
1 B2 ogólny

matematyka, informatyka, język angielski 

j. polski, matematyka,
informatyka, język obcy
1 C
ogólny biologia, chemia, język angielski j. polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy
1 D1 ogólny język polski, historia, język angielski j. polski, matematyka, historia,
język obcy
1 D2 ogólny język polski, WOS, język angielski j. polski, matematyka, WOS,
język obcy

Języki obce:  język angielski / język niemiecki – zajęcia będą mogły odbywać się w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły.

Pliki do pobrania