Zasady - rekrutacja

  1. Przypominamy  zasady składnia wniosku w tegorocznej rekrutacji

Wniosek należy podpisać profilem zaufanym jednego z rodziców/opiekunów i wtedy nie ma konieczności dostarczania wniosku osobiście do szkoły pierwszego wyboru.

Jeśli wniosek nie zostanie podpisany profilem zaufanym w elektronicznym systemie, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.
Wnioski, które nie są podpisane profilem zaufanym i nie zostaną dostarczone do szkoły, są nieważne i nie biorą udziału w rekrutacji.


 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024
 
Na wszelkie Państwa pytania dotyczące rekrutacji i oferty edukacyjnej szkoły odpowiada nasza Pani doradca zawodowy – Katarzyna Gientkowska proszę kierować do niej Państwa pytania czy też wątpliwości drogą mailową: szok@lo6.wroc.pl


Rekrutacja do szkoły odbywa się poprzez stronę internetową: www.edu.wroclaw.pl

  1.