Organizacja pracy zdalnej

Informacje o zasadach organizacji pracy zdalnej będą udostępniane w przypadku, gdy PPIS wyrazi pozytywną opinię, a organ prowadzący wyda zgodę na tę formę nauczania.

Uczniowie korzystają z możliwości kształcenia na odległość w ramach przydzielonych im zajęć indywidualnych.

Pliki do pobrania