Zajęcia dodatkowe

1.    Zajęcia z projektu „Międzykulturowa szkoła” 

2.     Szkolny Klub Sportowy – zajęcia sportowe 

3.     Zajęcia wyrównawcze 

4.     Zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców /osób powracających z zagranicy