Program profilaktyczno-wychowawczy

Poniżej zostaje udostępniony Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2022-23.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.

 

 

Pliki do pobrania