Absolwenci

Absolwenci

dr hab. Mariusz Chabowski, profesor UMW

dr hab. Mariusz Chabowski, profesor UMW - absolwent LO Nr VI (matura 1988, profil mat – fiz). Wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej. Obecnie kieruje Kliniką Chirurgiczną w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku profesora uczelni. Autor i współautor licznych prac i publikacji naukowych w polskich i zagranicznych pismach medycznych.

dr hab. Mariusz Chabowski, profesor UMW

dr hab. Marek Wróblewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Jest ekonomistą, kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na różnych problemach z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych, global governance, internacjonalizacji gospodarki oraz przedsiębiorstw, biznesu międzynarodowego, proeksportowego wsparcia publicznego, a także na problematyce regionalnej integracji ekonomicznej, transformacji gospodarczej oraz rozwoju regionalnym.

Prof. Marek Wróblewski jest laureatem prestiżowych programów stypendialnych, w tym stypendystą Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, oraz grantowych. Prowadził badania naukowe w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, brał również udział w realizacji licznych projektów badawczych oraz eksperckich (międzynarodowych i krajowych), pełniąc funkcje kierownicze oraz głównego wykonawcy. Inicjował i uczestniczył w badaniach finansowanych ze środków pozyskiwanych w drodze postępowań konkursowych (m.in. z NCN, NCBiR, MNiSW, PARP, MG, KE). Wielokrotnie wygłaszał wykłady na prestiżowych uczelniach zagranicznych w Europie (m.in. w Danii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) i Stanach Zjednoczonych. Jest również autorem wielu publikacji naukowych oraz opracowań problemowych i eksperckich. Jednocześnie Prof. Marek Wróblewski aktywnie współpracuje jako ekspert i konsultant z instytucjami publicznymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami. Był ekspertem KE w programie MSCA Horizon 2020. Pełnił także funkcje doradcy władz regionalnych oraz zasiadał w radach nadzorczych przedsiębiorstw. Jest także certyfikowanym trenerem biznesu. Obecnie Prof. Wróblewski pełni funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie. 

więcej mniej
dr hab. Marek Wróblewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Maria Zawartko

muzyk, nauczyciel akademicki; B: Wrocław, 01.03.1961;

 • 1975 – 1979 VI Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu;
 • 1979 – 1981 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, kier. filologia słowiańska; 1982 –
 • 1988 Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wydział Wokalno-Aktorski; 2010 Akademia Muzyczna we Wrocławiu;
 • Studia podyplomowe, zarządzanie jednostkami oświaty i kultury;
 • 2010 uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej wokalistyka

Działalność artystyczna:

 • 1987 Kompania Teatru Muzykalnego W drodze (opery dla dzieci), następnie -współpracowała z: Filharmonią Częstochowską, Filharmonią Łódzką i Filharmonią Wrocławską (tournee – Francja, Belgia), Capellą Cracoviensis, Collegio di Musica Sacra, Cantores Minores Wratislavienses, Altri Stromenti, Wrocławskim Chórem Polskiego Radia i TV, Kammerorchester w Oslo (Norwegia), Agencją Artystyczną „Pro Musica” (spektakle operowe i koncerty w Europie Zachodniej oraz Agencją Artystyczną JAMA-ART); nagrywała dla Polskiego Radia i TVP;
 • od 2005 zatrudniona jest na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, obecnie na stanowisku adiunkta;

CO:

 • jako solistka brała udział w Festiwalach: Wratislavia Cantans, Barbórkowych Chórów Studenckich, Musica Sacra, Sacrosong, Tonsberg Summer Festiwal, Legnica Cantans;
 • od 2006 radna V i VI kadencji Rady Miejskiej Wrocławia (wiceprzewodnicząca RM);
 • od 2000 była dyrektorem Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu, a od 2007 wiceprezesem Zarządu, obecnie prezes Zarządu;
 • od 2014 jest Kierownikiem Otwartej Akademii Muzycznej w macierzystej uczelni;
 • 2014 – 2018 przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów;

Odznaczenia:

 • Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; Brązowy Krzyż Zasługi; Srebrny Krzyż Zasługi; Odznaka Honorowa Złota Zasłużony Dla Województwa Dolnośląskiego, Zasłużony dla Kultury Polskiej;

Działalność w:

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu;

 • organizuje i uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej; od wielu lat angażuje się w pomoc misyjną; organizuje spotkania historyczno – muzyczne; RoS: cierpliwość; wytrwałość; determinacja; pogoda ducha; szacunek dla drugiego człowieka; konsekwencja.

Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej (6. edition)

więcej mniej
dr Maria Zawartko

Dr Roland Zarzycki

Prorektor ds dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W latach 2015-2018 Członek Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, od którego realizacji miasto Wrocław odstąpiło. Współautor zwycięskiej koncepcji i projektu Europejska Stolica Kultury Timișoara 2021. Współzałożyciel kreatywnej spółdzielni socjalnej PANATO, fundacji 2BFair, start-upu ScienceBioTech oraz szeregu innych inicjatyw obywatelskich i biznesowych. Zainteresowany krytyczną analizą fantazji i ideologii w wymiarze społeczno-politycznym. Publicysta, aktywista, wegetarianin.

więcej mniej
Dr Roland Zarzycki

Jan Jakub Kolski

ur. 1956 r. we Wrocławiu. Jeden z najciekawszych polskich reżyserów; scenarzysta, operator i producent, autor filmów dokumentalnych, fabularnych, sztuk teatralnych, książek i piosenek. Absolwent wydziału operatorskiego w Łódzkiej Szkole Filmowej. Zrealizował ponad 20 filmów krótkometrażowych. W jego dorobku są filmy o tematyce górskiej speleologicznej, przyrodniczej, oświatowej , społecznej, religijnej jak i filmowe portrety.

Do najważniejszych filmów krótkometrażowych należą min. „Mały dekalog”, „Jak mnie kochasz”, „Słowiański świt”, „Ładny dzień”, „ojDADAna”. Jego debiutem pełnometrażowym był „Pogrzeb kartofla” nakręcony w 1990 r. w Popielawach. Film jest oparty na historii dziadka Kolskiego, reżyser zachowuje realia tamtejszej wsi, które zostały wzbogacone o elementy realizmu magicznego typowe już dla jego późniejszych, autorskich dzieł takich jak: „Pograbek”, „Magneto”, „Jańcio Wodnik”, „Cudowne miejsce”, „Grający z talerza”, „Szabla od komendanta”, „Historia kina w Popielawach”, „Jasminum”. Nowy etap w twórczości reżysera otwiera film „Daleko od okna” oparty na reportażu Hanny Krall i scenariuszu Cezarego Harasimowicza, a jego kontynuację stanowi „Pornografia” oparta na powieści Witolda Gombrowicza. Na sztuce filmowej nie kończy się dorobek Kolskiego. Reżyser ma na swoim koncie również przedstawienia teatru telewizji: „Diabła przewrotnego”, „Bajkęo bardzo lekkim chlebie”, „Wyspę róż”, „Skrzypki”, „Kamerę marzeń”, jest autorem nowel, z których najbardziej popularna to „Jancio Wodnik”, powieści „Kulka z chleba”, bajek dla dzieci i opowiadań. Kolski jest twórcą wielokrotnie nagradzanym na festiwalach w Polsce i na świecie, laureatem jednej z pierwszych edycji Paszportów Polityki, członkiem Europejskiej Akademii Filmowej, w 2011 r. odznaczonym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

więcej mniej
Jan Jakub Kolski

Edward Linde-Lubaszenko

Aktor filmowy i teatralny. W 1977 ukończył reżyserię w PWST w Krakowie. 

Zdobył I nagrodę I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Piosenkarzy w 1962 (ex aequo z Marianem Kawskim). W 1963 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 1977 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Czterokrotnie żonaty. Z małżeństwa z Asją Łamtiuginą ma syna Olafa, a z Beatą Paluch – córkę Beatę, oboje również są aktorami. Był zapalonym piłkarzem, grał w Reprezentacji Artystów Polskich. Grał w wielu teatrach w Polsce: we Wrocławiu, Opolu, Krakowie. W latach 1987-90 był dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie.

Zagrał między innymi w filmach: Kobieta z prowincji (reż. A.Barański, 1984), Dziennik dla moich ukochanych (Napló szerelmeimnek, reż.  M. Mészáros, 1987), Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. Lawa. (reż. T.Konwicki, 1989), Lista Schindlera (reż. S.Spielberg,1993) Róża (reż. W. Smarzowski, 2011) oraz w większości filmów Władysława Pasikowskiego (Kroll – 1991, Psy – 1992), Psy 2. Ostatnia krew – 1994, Słodko gorzki – 1996, Operacja Samum – 1999,Sztos -1997) i swojego syna Olafa Lubaszenki (Chłopaki nie płaczą – 2000, Poranek kojota – 2001, E=mc²– 2002). 

więcej mniej
Edward Linde-Lubaszenko

Radosław Gawlik

ur. w 1957 r we Wrocławiu. Polityk, ekolog, działacz, społecznik, czterokrotny poseł na Sejm, od 2011 do 2013 jeden z dwojga przewodniczących partii Zieloni 2004. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Łączności i Transportu.

W drugiej połowie lat 80. działał  w Ruchu Wolność i Pokój oraz Solidarność, był organizatorem protestów ekologicznych ( min. w latach 80 przeciwko budowie  elektrowni atomowej w Żarnowcu ), uczestnikiem rozmów Okrągłego Stołu w zespole do spraw ekologii oraz wiceminister ochrony środowiska. 

Mieszka w domu wykonanym z gliny, energie czerpie ze słońca, korzysta z prywatnej, przydomowej oczyszczalni ścieków.

Człowiek Roku 2010 Polskiej Ekologii, w 2011 roku odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO – UNIA.

więcej mniej
Radosław Gawlik

Marcin Sosiński

Prawnik, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie z dnia 6 listopada 2002 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Od dnia 1 stycznia 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Marcin Sosiński

Andrzej Bień

Artysta grafik, były dyrektor legendarnego teatru studenckiego Kalambur, autor książki Piosenki ze studenckiego teatru „Kalambur” na głos z fortepianem.

Andrzej Bień

Marcin Rusnak

Wrocławianin, rocznik 1984. Miłośnik literatury fantastycznej, muzyki rockowej i dobrego kina. Pisarz, muzyk, tłumacz, nauczyciel angielskiego, mąż.

O sobie napisał:

Urodziłem się we Wrocławiu w 1984 roku. Dzieciństwo i okres dojrzewania przebimbałem wesoło: grając na komputerze ile wlezie, czytając fantastykę i zastanawiając się, co tu ze sobą począć. W końcu z braku lepszych pomysłów poszedłem na wrocławski uniwerek, a konkretniej – na anglistykę. Na uczelni radziłem sobie na tyle znośnie, że po magisterce (poświęconej, nawiasem mówiąc, Mrocznej Wieży Stephena Kinga) zostałem na studiach doktoranckich. A czym tam się zajmuję? Fantastyką, rzecz jasna. Anglojęzyczną, dla dzieci i młodzieży. I śmiercią. Namiętnie, choć nie wiem, czy to akurat dobrze o mnie świadczy.

Moja przygoda z pisaniem trwa nie od dziś, a jej zamierzchłe początki są obecnie głównie powodem do śmiechu lub zażenowania. O tym, że jakoś mi to wychodzi, świadczą wygrane konkursy (Platynowy Kałamarz 2009, Horyzonty Wyobraźni 2009, konkurs Cyberpunk w ramach Falkonu 2010, Świetlne Pióro 2011, konkurs w ramach Wrocławskich Dni Fantastyki 2011) oraz rosnąca liczba publikacji. Naprawdę poważnie myślę o pisaniu od niedawna – głównie za sprawą umowy podpisanej z lubelskim Wydawnictwem Ifryt. Jestem też członkiem Ligi Piszących Dżentelmenów”. 

więcej mniej
Marcin Rusnak

Kornelia Fiedkiewicz

Kornelia Fiedkiewicz (ur. 5 sierpnia 2001 w Legnicy) – polska pływaczka specjalizująca się w stylu dowolnym, mistrzyni Europy na krótkim basenie w sztafecie 4 × 50 m stylem zmiennym (2019). 

Absolwentka  LO Nr VI z 2019 r. w klasie pływackiej.

Od 2016 roku związana z Międzyszkolnym Klubem Sportowym JUVENIA, gdzie  trenuje pod okiem  Pana  Grzegorza Widanki. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku, Mistrzyni Europy z 2019 roku w Glasgow, podwójna brązowa medalistka Mistrzostw Europy Juniorów z 2017 i 2018 roku, rekordzistka i mistrzyni świata w sportowym ratownictwie wodnym. Obecnie studentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Sport.

 

W 2017 roku na mistrzostwach Europy juniorów w Netanji zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej 4 × 100 m stylem dowolnym. Na dystansie 50 m stylem dowolnym była siódma. Rok później, podczas mistrzostw Europy juniorów w Helsinkach w tej samej konkurencji wywalczyła brązowy medal, uzyskawszy czas 25,53 s.

W grudniu 2019 roku na mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Glasgow wraz z Alicją Tchórz, Dominiką Sztanderą i Katarzyną Wasick zwyciężyła w sztafecie 4 × 50 m stylem zmiennym. Polki z czasem 1:44,85 poprawiły także rekord kraju.

więcej mniej
Kornelia Fiedkiewicz

Jakub Wrąbel

Urodzony w 1996 r. we Wrocławiu, młodzieżowy reprezentant Polski, zawodnik Śląska Wrocław i trzeci bramkarz w hierarchii Śląska; obecnie gra w Olimpii Grudziądz. Jest wychowankiem Parasola Wrocław, z którego przeniósł się do Śląska wiosną sezonu 2012/2013. Był członkiem zespołu Młodej Ekstraklasy zielono-biało-czerwonych, szybko został włączony do składu pierwszej drużyny, w której barwach zadebiutował jesienią 2014 r. pucharowym starciem z Widzewem Łódź.

Jakub Wrąbel

Andrzej Gałła

Aktor Teatru Kalambur we Wrocławiu (1979-1981), Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim (1981-1982), Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (1984-1986), Teatru Współczesnego we Wrocławiu (1986-1991), Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu (1991, 2000-2003), Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (1993-1998).  Ma na swoim koncie około stu ról teatralnych i filmowych oraz kilkanaście realizacji reżyserskich.

W jego reżyserii można zobaczyć spektakl: „Kiedy kota nie ma” – premiera odbyła się 09.06.2012 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie.  Swoją przygodę z filmem rozpoczął w 1984 roku rolą w Jak się pozbyć czarnego kota (reż.: Feridun Erol). Konsekwentnie, od 2001 roku, obsadza go w swoich filmach Przemysław Wojcieszek – Głośniej od bomb,W dół kolorowym wzgórzem, Made In Poland. W jego filmografii znalazły się także: Erratum, 80 milionówczy Bez wstydu.

więcej mniej
Andrzej Gałła

Anna Kucharska

(rocznik 1995) – wspaniały sportowiec oddany całym sercem swojej pasji. Utalentowana wielokrotna medalistka i reprezentantka Polski w Pucharze Europy i Świata Taekwon-do. Otrzymała także nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia dla najlepszych sportowców.

Największe zwycięstwa:

PUCHAR ŚWIATA TAEKWON-DO ITF – BRIGHTON 2012  zdobyła srebro jako juniorka w indywidualnych technikach specjalnych – nopi ap chagi  oraz srebro drużynowo.

Mistrzostwa Europy Sofia 2017 – złoto w walkach drużynowych. 

więcej mniej
Anna Kucharska

Paweł Pomian

w 1995 r. we Wrocławiu. Studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim, od kilku lat angażuje się aktywnie w życie naszego miasta. Jest przewodniczącym Partii Zieloni, radnym Osiedla Gajowice, działa w stowarzyszeniach ekologicznych i antysmogowych, pracuje w branży public relations, w stowarzyszeniu ekologicznym Eko – Unia.  Jego zainteresowania skupiają się wokół polityki miejskiej, ekologii, transportu publicznego i akwarystyki.

Paweł Pomian