Wolontariat „Razem Możemy Więcej”

Wolontariat „Razem Możemy Więcej” – działa w szkole od 2004 roku. Tworzą go ludzie, którym nie jest obojętny los innych. Od początku istnienia ważne były następujące rzeczy:

pomagać mądrze w wolnym czasie – nie opuszczając lekcji, bez zaniedbywania swoich spraw,
wykorzystywać wspólny potencjał, który tworzą indywidualne umiejętności, talenty, mocne strony,
stwarzać swobodę do uczestniczenia w tych przedsięwzięciach, które każdy wolontariusz wybiera sam i decyduje, ile czasu na nie poświęca.
W swojej pracy, przede wszystkim, kierujemy się mottem zawartym w nazwie naszego wolontariatu – razem możemy więcej, dlatego każdą akcję rozpoczynamy od ustalenia, jakie talenty i umiejętności posiadamy. Przez szeregi naszego wolontariatu przewinęło się ponad 200 uczniów. Wielokrotnie startowaliśmy w Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – gdzie w latach 2007 , 2008 , 2013, 2016 mieliśmy swoich laureatów:

2007 – Małgosia Świerczek,
2008 – Natalia Hoja,
2013 – Wolontariat „ Razem Możemy Więcej” – kategoria grupowa,
2016 – Gabriela Stępień.


Akcje, w które na przestrzeni lat angażuje się nasz wolontariat:

 • Góra Grosza,
 • Szkoło Pomóż i Ty,
 • Dekorujemy Szpitale,
 • Zbiórki żywności,
 • Sprzedaż kartek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, czy organizacji niepełnosprawnych artystów AMUN,
 • Zbiórki zabawek,
 • Dzień życzliwości,
 • Mikołaj istnieje- zbiórki zabawek dla dzieci ze świetlicy środowiskowej „ARKA”,
 • Zbiórka pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla potrzebujących dzieci,
 • Pozyskiwanie sponsorów na środki potrzebne do zrealizowania imprez dla dzieci ze Schroniska św. Brata Alberta,
 • Paczka dla Futrzaczka – autorski pomysł – zbiórki rzeczy dla bezdomnych zwierząt,
 • Imprezy w Domu Samotnej Matki – Dzień Dziecka, Karnawał,
 • Mikołajkowa Paka dla Dzieciaka – zbiórki rzeczy dla dzieci z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu,
 • Przedstawienie „Przyjaciele” – wystawiane przez naszych wolontariuszy w: ZOL w Jaszkotlu, ZS nr 21 w klasach integracyjnych, Przedszkolu nr 99,
 • Wigilia dla Samotnych w DK „Piast” – pomoc przy organizacji imprezy,  

i wiele innych.
 
Oprócz akcji wolontariusze zaangażowani byli często w systematyczną pracę pozaszkolną obejmującą:
pomoc osobom starszym,
pomoc dzieciom – na przykład w odrabianiu lekcji,
pomoc bezdomnym zwierzętom – współpraca z TOZ, schroniskami itp.