Szkolne Koło LOK

Szkolne Koło LOK

Działamy społecznie oraz doskonalimy się w zakresie strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej i prochowej oraz udzielania pierwszej pomocy (medycyna „pola walki”).


 

W dniu 05 października 2023 roku podczas zebrania członków Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju działającego przy LO VI we Wrocławiu, wybrano nowe władze Koła:
1. Urszula Iwańska kl. 3d- zastępca Przewodniczącego SK LOK
2. Ala Majewska kl. 3d sekretarz SK LOK,
3. Daniel Kiełbasiewicz kl. 4a - Skarbnik SK LOK.


Zebranie prowadził opiekun i Przewodniczący SK LOK Jakub Kiepura.
Informuję, że treningi strzeleckie odbywają się w godzinach pozalekcyjnych w każdy wtorek od 15.15 na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu ul. Świdnicka 28 (IV piętro).
Zainteresowanych zapraszam.
Jakub Kiepura
trener sportowy, nauczyciel wychowania fizycznego


Nasze Cele

Rozwijamy zainteresowania uczniów naszej szkoły w strzelectwie sportowym przez:​

  • Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz udział w zawodach.​
  • Spotkania z osobami związanymi ze strzelectwem sportowym.​
  • Wspólne działania ze stowarzyszeniami i organizacjami paramilitarnymi.

Treningi strzeleckie

Termin: poniedziałek
Godziny: 15.30 - 17.00
Miejsce: ul. Świdnicka 28, 4 piętro
Koszt: 4 zł - wejście + koszt amunicji i tarcz

Zarząd
Jakub Kiepura
Opiekun i Przewodniczący
Nauczyciel WF

Zapisy zainteresowanych uczniów z LO nr VI Wrocławia przyjmuje: Jakub Kiepura.


Kontakt i media społecznościowe

Facebook: www.facebook.com/SKLOK.LO.VI.Wroclaw

Mail kont.: jakub.kiepura@lo6.wroc.pl