Dane szkoły

Dane szkoły

Pełna nazwa szkoły Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Bolesława Prusa
Adres ul. Hutnicza 45; 54-139 Wrocław
Telefon/fax 71 798 67 34
E-mail lo6@lo6.wroc.pl
Strona www www.lo6.wroc.pl
Liczba uczniów w klasie 34
Godziny zajęć 7:30-17:25
Języki obce j.angielski, j.niemiecki
(podział na grupy zaawansowania, nauczanie międzyoddziałowe)
Zajęcia pozalekcyjne Koła przedmiotowe, SKS
Opieka medyczna Opieka pielęgniarki 4 razy w tygodniu
Dostęp do Internetu W szkole jest pracownia komputerowa, stały dostęp do internetu, pracownia multimedialna, stanowiska komputerowe dostępne w czytelni
Wyżywienie  woda ciepła, zimna z dystrybutora, automaty, gorące napoje, 
Obiekty sportowe Sala gimnastyczna, boisko sportowe, siłownia
Opieka specjalistów Stała opieka pedagoga, psychologa, pomoc doradcy zawodowego (SZOK)
Dozór placówki Szkoła jest monitorowana, system alarmowy
Premiowane osiągnięcia kandydata Zgodnie z aktualnym na dany rok zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.01.2013r.
   
 

 

 

Informacja o szkole dla uczniów niewidomych i niedowidzących  -  wersja z lektorem oraz dla uczniów  głuchych i niedosłyszących - wersja z tłumaczem migowym :

 

Treść filmu:

Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa to szkoła należąca do najstarszych liceów we Wrocławiu. Była założona 1 września 1948 roku. Od 1968 roku szkoła przeniosła się na Pilczyce, przy ul. Hutniczej 45. Posesja szkolna zajmuje obszerny, pełen zieleni teren przylegający do ogródków działkowych. Położenie zapewnia dobry dojazd ze wszystkich kierunków: bliskość ulicy Lotniczej z liniami tramwajowymi 3, 10, 20, 22 oraz ulicy Pilczyckiej z liniami tramwajowymi 12,18,19, 21, a w najbliższej odległości od szkoły znajduje się przystanek autobusowy linii 136.

   Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczej.  Wszystkie zadania oraz treści programowe są zapisane w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”. LO Nr VI realizuje zadania specjalnie skupiając się na najlepszych warunkach rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.  W sprawach wychowania i kształcenia młodzieży jest współpraca ze sobą rodziców i nauczycieli.

   LO Nr VI daje warunki najlepszego rozwoju ucznia na najwyższym poziomie, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętność potrzebne do ukończenia szkoły oraz dalszej edukacji, daje wspaniałą ofertę edukacyjną dla uczniów, przygotowującą ich do życia i działania we współczesnym świecie, wprowadza w świat kultury, przygotowuje uczniów żeby trafnie  decydować o własnej przyszłości zawodowej, rozpoznaje indywidualne uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje i rozwija je przygotowując do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach. Doradca zawodowy prowadzi „Szkolny Ośrodek Kariery”, pomagając uczniom w szukać ich talenty i predyspozycji, aby mogli sami świadomie wybrać dalszą ścieżkę kształcenia. W Liceum nr 6 jest samorząd szkolny, realizując inicjatywy na rzecz wszystkich uczniów. 

   Szkoła uczestniczy we „Wrocławskim Programie Szkół Promujących Zdrowie”, organizuje cykliczne i jednorazowe imprezy sportowe – szkolne i międzyszkolne, bierze udział w programie „Szkoła w mieście” oraz w innych inicjatywach edukacyjnych i kulturalnych Wrocławia. Dodatkowo korzystała i korzysta z projektów unijnych np: „Mobilna i przedsiębiorcza młodzież”, „Mój pierwszy biznes przed 20-tką”, oraz „Klucz do przyszłości”. W Szkole jest Wolontariat „Razem możemy więcej”, powstał dzięki samorządowi szkolnemu. Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych, w obozach naukowych i wycieczkach edukacyjnych, realizują różne międzynarodowe projekty. Od 2019r. w niektórych rocznikach szkoła proponuje połowę oddziału sportowego z pływaniem we współpracy z MKS Juvenia Wrocław. 

   LO Nr VI zwraca szczególną uwagę na prawidłową współpracę z rodzicami uczniów.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i dydaktycznych młodzieży, a zasady współpracy są zapisane w „Programie wychowawczo-profilaktycznym Liceum Ogólnokształcącego Nr VI”. Szkoła daje pomoc psychologiczną i pedagogiczną. Pracują tu pedagodzy i psychologowie oraz doradca zawodowy. Przy szkole działa Rada Rodziców, aktywnie wspomagając różne działania szkoły na rzecz uczniów. 

   Uczniowie wybitnie uzdolnieni i odnoszących sukcesy w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych mogą ubiegać się o stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Wrocławia i inne.

   LO Nr VI posiada bardzo bogatą bibliotekę i czytelnię, salę gimnastyczną, siłownię, boisko wielofunkcyjne, gabinet pielęgniarki szkolnej.   Na terenie szkoły w miarę możliwości działa bufet z ciepłymi posiłkami.  Szkoła zapewnia szafki do dyspozycji uczniów. 

  W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole dodatkowe działania profilaktyczne, takie jak wewnętrzna i zewnętrzna instalacja monitorująca. 

   Pracę szkoły reguluje jej statut, który określa m.in. prawa i obowiązki ucznia, system kar i nagród, wewnątrzszkolny system oceniania, zasady rekrutacji uczniów do LO Nr VI, strukturę i organizację pracy szkoły.

   Szkoła posiada swoją stronę http://www.lo6.wroc.pl/wp/ oraz profil na Facebooku https://www.facebook.com/LOnrVI

   Kontaktować się ze szkołą można telefonicznie pod numerem 71 798 67 34, faksem 71 798 42 34 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lo6@lo6.wroc.pl