Współpraca z instytucjami

 

Uczelnie wyższe:

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego- wykłady, lekcje laboratoryjne

Uniwersytet Wrocławski Instytut Fizyki UW– umowa partnerska o współpracy 

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Polskiej UW - umowa partnerska 
o  współpracy

Uniwersytet Wrocławski – Life mapping Air

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego - konkursy matematyczne i informatyczne

Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii (Zespół Chemików Teoretyków - seminaria, wykłady w formie zdalnej)

Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii (poprzez Facebook – seminaria przygotowujące do matury) 

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - udział uczniów w wykładach popularnonaukowych, warsztatach, zajęciach terenowych na terenie Ogrodu Botanicznego  w ramach projektu Klucz do przyszłości

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego - udział nauczycieli w konferencjach i warsztatach

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej P.A.N. 

Zakład Antropologii P.A.N.

Zakład Biologii Człowieka UWr

Muzeum Człowieka UWr 

Ogród Botaniczny Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego 

Zakład Antropologii Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego – zajęcia warsztatowe dla uczniów, lekcje muzealne, wykłady “Tajemnice Ziemi i Wszechświata” w Muzeum Przyrodniczym

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego - udział uczniów w otwartych wykładach 

PIG – Państwowy Instytut Geologiczny – udział w wyjeździe szkoleniowym dla nauczycieli, pozyskanie minerałów i skał, okazów do pracowni geograficznej

PAN/EDUARCTIC.pl – kolejny rok udziału naszych uczniów w wykładach online dotyczących środowisk naturalnych obszarów okołobiegunowych

Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego - Zajęcia synoptyczne realizujące treści rozszerzone w zakresie geografii fizycznej ogólnej 

Politechnika Wrocławska – wykłady dla uczniów, udział uczniów w “Studium talent”Międzynarodowa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – umowa partnerska

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - udział w badaniach, seminariach, wykładach. Realizacja programów promocji zdrowia.


Urzędy miejskie i wojewódzkie:

 • Departament Edukacji UM Wrocławia – uczestnictwo w projektach, których ideę wspiera DE, np. Olimpiada Kreatywności Destination Imagination, udział nauczycieli w Laboratorium Kreatywności (WCDN), udział nauczyciela w warsztatach Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022, realizacja projektów Szkoła w mieście
  i Szkoła promująca zdrowie etc.
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia – konkursy
 • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – współpraca stała i wielowymiarowa:

  ·       Współpraca przy organizacji pomocy pedagogiczno psychologicznej dla uczniów 
  i nauczycieli

  ·       Wykorzystanie możliwości zorganizowania dla nauczycieli szkolenia Jak sobie radzić ze stresem? – prowadzenie - specjalista oddelegowany w ramach akcji Mobilni psycholodzy 

  ·       Udział w dwóch spotkaniach organizacyjnych - dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele

  ·       Przygotowanie wywiadu radiowego do Radia Rodzina – promowanie edukacji poprzez działania projektowe 

 • Urząd Miejski Wrocławia, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław- udział uczniów LO NR VI  w obsłudze, jako wolontariusze w Maraton Wrocław.
 • Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego – wsparcie dla działań nauczyciela geografii
 • Urząd Marszałkowski – wypożyczenie sali na spotkania ze społecznością lokalną w ramach konsultacji społecznych do tzw. uchwał antysmogowych
 • Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. –  promocja szkoły, zapraszanie przedstawicieli RO na uroczystości szkolne
 • Rada Osiedla Maślice – promocja szkoły, zapraszanie przedstawicieli RO na uroczystości szkolne
 • Rada Osiedla Nowy Dwór   promocja szkoły, zapraszanie przedstawicieli RO na uroczystości szkolne

Organizacje pozarządowe:

 • Stowarzyszenie Sztukator  promocja wyjazdów w ramach programu Erasmus +
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – edukacja filmowa
 • Stowarzyszenie Semper Avanti  cykl zajęć w klasach pierwszych podczas których wolontariusze prezentowali swoje kraje w języku angielskim
 • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych warsztaty w ramach Dialogu usystematyzowanego, czyli narzędzia komunikacji pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami politycznymi, którzy mają wpływ na to co się dzieje w naszym kraju oraz w Unii Europejskiej odnośnie do kwestii związanych z młodzieżą.
 • Stowarzyszenie Jestem – współpraca z pedagogiem i wolontariatem
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – współorganizacja konkursów regionalnych
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – szkolenia

Inne instytucje:

 • WCDN –  współpraca stała
  • kursy i szkolenia dla nauczycieli
  • Kurs Laboratorium kreatywności /25-godzin; 4.04. – 7.06.18; 2 osoby /
  • Odkryć – wyzwolić – Rozwinąć Kreatywność  uczestnictwo w programie  realizowanym przez WCDN
  • Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego 2018-2022 – udział nauczyciela w warsztatach
  • udział młodzieży w konkursach,
  • diagnozy „na wejście” z j. polskiego i matematyki;
  • diagnozy w klasach II z j. polskiego i matematyki
  • szkolenia i konferencje dla nauczycieli
  • szkolenia i konferencje dla dyrektorów ( Wdrażanie RODO w szkole, Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2018r.
  • konferencja i warsztaty w siedzibie DODN we Wrocławiu „ Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej”
  • spotkania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych
  • działania bibliotekarzy w zespole ds. Katalogu Centralnego Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego
 • Droste Haus (VerL/Niemcy) – w ramach wymiany polsko-niemieckiej współpraca  z organizacją
 • Fundacją Polsko- Niemieckie Pojednanie – warsztaty “Kamienie, historia nazwiska” we współpracy z cz.1 /16 osób z. 2d/ cel – uwrażliwienie uczniów na historię i konieczność współpracy międzynarodowej
 • Fundacja Aktion Suhnezeichen Friedendienstezeichen, czyli akcja znak przebaczenia i pokoju – warsztaty Kamienie, historia nazwiska – cel – uwrażliwienie uczniów na historię i konieczność współpracy międzynarodowej.
 • Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europoejskiego –  projekt /kl. 2d/“Freya – miłość w czasach oporu” – cel uwrażliwienie uczniów na konieczność dialogu i zrozumienia innych nacji
 • Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu:
  • Konferencja w ramach OTK Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje
  • Przygotowanie do udział w projekcie unijnym  Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław
 • Związek Kombatantów Misji Pokojowych ONZ- spotkanie z uczniami klas pierwszych. Goście opowiadali o misjach stabilizacyjnych m.in. w Izraelu.
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty – edukacja filmowa
 • Kino Nowe Horyzonty – cykliczna  edukacja filmowa oraz  warsztaty, których tematem była wielokulturowość
 • Wrocławski Klub Tutora – udział tutora  LO nr VI w tworzeniu klubu i prace
  w jego prezydium
 • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna – udział w konferencjach, warsztatach, zgłaszanie uczniów do konkursów organizowanych przez DBP.
 • Teatr Współczesny – warsztaty z aktorem, które miały pomóc uczniom napisać scenariusz na jubileusz
 • IPN Katowice –warsztaty historyczne będące przygotowaniem do hołdu dla byłych więźniarek KL Ravensbruck, jakim była Gala Finałowa konkurs w kręgu poezji i prozy lagrowej
 • Stowarzyszenie Rodzin byłych więźniarek KL Ravensbruck – spotkanie ze świadkami historii/
 • Fundacja Polsko-Niemieckie Aktion Suhnezeichen Friedendienstezeichen czyli akcja znak przebaczenia i pokoju, uwrażliwienie uczniów na konieczność zrozumienia różnic kulturowych i kulturę żydowską
 • Teatr Capitol  – wyjścia na spektakle, lekcja teatralna
 • Gazeta Wrocławska (pomoc przy redagowaniu szkolnej gazetki)
 • Towarzystwo Ochrony Zwierząt – akcje na rzecz TOZ organizowane w szkole
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu – udział uczniów w warsztatach onkologicznych
 • Hydropoliscentrum nauki i wiedzy o wodzie, gdzie cyklicznie odbywają się zajęcia
  z przyrody, chemii i geografii. Uczniowie biorą udział w konkursach i obchodach Międzynarodowego Dnia Wody
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w którego Centrum Edukacyjnym przeprowadzane są zajęcia warsztatowo-laboratoryjne, teren oraz organizowane konkursy
  o tematyce przyrodniczej i regionalnej
 • Muzeum Człowieka – warsztaty dla młodzieży
 • Muzeum Przyrodniczym-  warsztaty dla młodzieży
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Pomocy Rodzinie – współpraca
  z pedagogiem
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4  i nr 9 – współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz doradcą zawodowwym
 • Dolnośląski i Szkolny Związek Sportowy – udział i współorganizacja imprez sportowych.
 • Współpraca z Okręgową Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu w realizacji Projektu dedykowanego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy
 • Klub Rugby Wrocław- trenerzy Rugby przeprowadzili lekcje pokazowe dla naszej młodzieży, zachęcając ich tym samym do uprawiania tego sportu
 • MOPS – współpraca z pedagogiem szkolnym
 • IPN oddział we Wrocławiu:
  • współorganizacja wraz z IPN i Stowarzyszeniem Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück oraz Miastem Ruda Śląska  IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach projektu edukacyjnego O tym nie można zapomnieć….
  • Patronat honorowy IPN nad projektem Biało-czerwony/Polskie drogi do wolności przygotowywanym do realizacji w roku szkolnym 2018/2019
 • FRONTIS – Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorskiej Służby Sądowej :
  • warsztaty antyprzemocowe dla młodzieży,
  • udział kuratora w projekcie szkolnym „Co dalej humanisto?”
  • wypożyczenie sali na cykl szkoleń z samoobrony przeznaczonych dla kuratorów sądowych z Dolnego Śląska
 • Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustita – udział w rozprawach sądowych, wykłady sędziów na terenie szkoły
 • Centrum Kultury Piast – organizacja imprez –szczególnie wolontariat młodzieży pod opieką p. Anny Wojdat-Niklewskiej podczas Wigilii dla Samotnych
 • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego  – współorganizacja konkursów regionalnych
 • OKE – współpraca przy tworzeniu arkuszy z j. niemieckiego; praca nauczycieli w funkcji egzaminatorów maturalnych – różne przedmioty
 • CEO – szkolenia i kursy e- lerningowe
 • Liga Ochrony Przyrody we Wrocławiu – konkursy, zajęcia ekologiczne
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych – warsztaty terenowe i laboratoryjne
  w Centrum Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu, a w 1 semestrze warsztaty i konkurs „Chełmy w obiektywie’
 • Humanitarium – zajęcia warsztatowo – laboratoryjne dla uczniów:
  • sekcja serca, płuc, nerki, oka
  • zajęcia laboratoryjne z zakresu profilaktyki alkoholowej i nikotynowej
 • Stowarzyszenie Eko-Unia – współpraca związana z działaniami ekologicznymi
 • Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu – otwarte zajęcia rekreacyjno – wędkarskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich prowadzone przez nauczyciela LO nr VI
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu – współpraca z nauczycielem EdB i WF
 • Liga Obrony Kraju – współpraca z zespołem przyrodników i nauczycielem
 • AISEC
 • Instytut Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Korespondencyjny Kurs z Matematyki
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Goethe Instytut
 • Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Promocja zdrowia:

 • działania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu:
  • zorganizowanie prelekcji na temat oddawania krwi dla klas trzecich – styczeń 2019 r.
  • Szkolna Akcja Krwiodawstwa – marzec 2019 r.
 • współpraca z  Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia:
  • prelekcja na temat dopalaczy i innych środków psychoaktywnych „ Smak życia, czyli debata o dopalaczach” przeprowadzona przez przedstawiciela Stowarzyszenia „Most” – klasa 2c
 • współpraca z Wrocławskim Centrum Zdrowia:
  • prelekcja na temat chorób skóry, szczególnie czerniaka – klasa 1c przeprowadzona przez lekarza
 • organizacja szkolnego wydarzenia „Dzień czystego powietrza”:
  • Prelekcja w klasach 3b i 3d, ulotki, wystawa tematyczna w holu szkoły (zgodnie z materiałami dostarczonymi między innymi przez Urząd Miasta Wrocławia), dyskusja z uczniami.
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas pierwszych w ramach EDB.
  • udział w konferencji – wykład dr Grzegorza Krzyśko – Wydział Chemii UAM w Poznaniu  „Dopalacze(nie)obecne w szkole”.
 • Szkolny Konkurs „Eko – koszyk” promujący zdrową żywność.