Umowy partnerskie

Uniwersytet Wrocławski Instytut Fizyki UW

umowa partnerska o współpracy; uczniowie klas matematyczno-fizycznych biorą udział w wykładach i zajęciach doświadczalnych w tzw. I Pracowni na stanowiskach pomiarowych przygotowanych dla studentów fizyki

W roku 2014 Dyrektor Paweł Mitura podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy szkołami z Dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki niemu regularnie część zajęć doświadczalnych, głównie dla klas matematyczno-fizycznych może odbywać się na tzw. I Pracowni (tej samej, na której męczą się studenci fizyki). Oczywiście pod opieką i przy wsparciu pracownika naukowego wydziału. Współpraca to również uczestnictwo w innych formach zajęć przygotowanych przez uczelnie dla uczniów szkół średnich. Popularne, szczególnie wśród maturzystów stało się Studium Talent organizowane przez Politechnikę Wrocławską, dzięki któremu istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Poza tym wykłady popularnonaukowe dla młodzieży w Instytucie Fizyki Uniwersytetu (i te punkty, które często ratowały ocenę).


Uniwersytet Wrocławski – Instytut Filologii Polskiej UW

umowa partnerska o współpracy, patronat nad Jubileuszem 70-lecia

W dniu 17.03.2015 roku nasza szkoła podpisała porozumienie z IFP w zakresie szeroko rozumianej dydaktyki. Dyrektor LO Nr VI Pan Paweł Mitura podpisał umowę o współpracy z Instytutem Filologii Polskiej. Z ramienia Uniwersytetu dokument o współpracy podpisał ówczesny Dyrektor IFP Pan Profesor Jan Miodek. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych nawiązała współpracę z IFP. W ramach porozumienia uczniowie klas humanistycznych mogą zasiąść w ławach studenckich i uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Polonistyki Wrocławskiej.

Dotychczas młodzież wzięła udział m.in. w wykładach Pana Profesora Jana Miodka, który zainspirował młodych humanistów do przygotowania projektu pt. Etymologia nazw dzielnic i osiedli Wrocławia. Szóstkowicze uczestniczyli także na ćwiczeniach Pani Profesor Justyny Bajdy, Pani Doktor Elżbiety Lubczyńskiej- Jeziornej, Pana Profesora Bogusława Bednarka, Pana Doktora Piotra Rudzkiego.

W ramach współpracy naszą szkołę odwiedzili: Pani Doktor Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna, która poprowadziła fascynujące zajęcia o realizmie oraz Pan Doktor Piotr Rudzki, który z niezwykłą charyzmą wprowadzał młodzież w świat Witolda Gombrowicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Dzięki współpracy z Instytutem Filologii Polskiej uczniowie mają możliwość, chociaż przez chwilę, poczuć się studentami oraz obcować z niezwykłą polszczyzną wykładowców, w szczególności Pana Profesora Jana Miodka, który jak nikt inny posługuje się językiem ojczystym.


Międzynarodowa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

podpisanie umowy partnerskiej w czerwcu 2018r.

Najlepsza uczelnia logistyczna na Dolnym Śląsku według Rankingu Perspektyw 2019. Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane i logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne RFID. Prowadzi wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie z całego świata). Uczelnia należy do Sieci Kartageńskiej – 70 uczelni z całego świata kształcących inżynierów.  Uczenia stosuje praktyczne elementy nauczania w procesie kształcenia – dzięki stałym kontaktom z praktykami i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami z branży TSL.