Klasa sportowa

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI


Informacja o organizacji próby sprawnościowej w rekrutacji uzupełniającej!!!

Na próbę sprawnościową zapraszamy osoby, które zadeklarowały udział w próbie sprawnościowej do oddziału sportowego z pływaniem w rekrutacji uzupełniającejdopełniły wszelkich formalności rekrutacyjnych wymienionych poniżej.

Próba sprawnościowa odbędzię się 4 sierpnia 2023r. na pływalni ORBITA ul. Wejherowska 34 we Wrocławiu. 

Kandydatów zapraszamy o godz. 8:45 do recepcji pływalni, gdzie oczekują ich trenerzy. Próba odbędzię się o godz. 9:00.

Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą strój do próby sportowej na lądzie i strój do próby w basenie.

 


Generowanie przez kandydatów wniosku w systemie ( na stronie www.edu.wroclaw.pl) wraz z dokumentami (kryteria społeczne i dodatkowe) w celu jego podpisania podpisem zaufanym przez rodzica/opiekuna prawnego lub wydrukowanie go i złożenia do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 01.08.2023 r. do 03.08.2023 r. do godz. 15.00.

Po 03.08.2023 r. kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:

  1. Podanie o przyjęcie do szkoły
  2. Deklaracja przystąpienia do próby sprawnościowej
  3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
  4. Wzór zaświadczenia lekarskiego

Orzeczenie lekarskie w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia  może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia).

Dokumenty można:

  • wysłać w wersji elektronicznej (w formie skanu) na adres mailowy: sekretariat@lo6.wroc.pl
  • w wersji papierowej (wysłać pocztą/dostarczyć osobiście) na adres:

Liceum Ogólnokształcące Nr VI, ul. Hutnicza 45;  54-139 Wrocław , sekretariat.

Wszystkie dokumenty muszą być w szkole do 03.08.2023r.

 


Kandydaci do klasy pływackiej w rekrutacji uzupełniającej!

Próby sprawnościowe do klasy pływackiej w rekrutacji uzupełniającej odbędą się 4 sierpnia 2023r.  godz. 9:00 na pływalni Orbita przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej, zbiórka w holu.

Kandydaci mają ze sobą strój do próby sportowej na lądzie i strój do próby w basenie.

Minimalny próg punktowy, potrzebny do pozytywnego zaliczenia prób sprawności fizycznej w łącznym wyniku testów wynosi odpowiednio: dla kandydatów do oddziałów i szkół sportowych – 150 punktów (w tym podczas prób w wodzie minimum 100 pkt.).

Zestaw prób sprawności fizycznej.

Kontakt do trenera: 502 130 200

 

Pliki do pobrania