Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia
Dodano 20 września 2022

Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia

Nasi uczniowie nie próżnują pomimo tegorocznych trudności pandemicznych, potrzebą wsparcia dla ludności ukraińskiej czy problemów edukacyjnych potrafią odnaleźć się w rzeczywistości społecznej lepiej niż niejeden polityk. Oto krótka relacja Wojtka - aktywisty z naszej szóstki, który nie bał się trudów pracy społecznej i samorządowej na rzecz swoich kolegów i koleżanek:


28 października 2021 roku rozpoczęła się moja kadencja w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia. Pierwsze trzy miesiące (październik, listopad i grudzień) zostały poświęcone na integrację oraz zaznajomienie się z trybem pracy Rady (składanie wniosków, tworzenie komisji) i oswojenie się ze specyfiką nowych zadań.
W październiku odbyło się moje ślubowanie na radnego. W listopadzie przeprowadzono wybory nowego Prezydium Rady oraz utworzono komisje tematyczne. W grudniu natomiast uczestniczyłem w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym V Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia w Marianówce.
Podczas mojej działalności w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia byłem członkiem i z zaangażowaniem uczestniczyłem w pracach czterech poniższych komisji:
1. Komisji ds. wsparcia osób w kryzysie uchodźczym.
2. Komisji ekologicznej V kadencji.
3. Komisji transportowej.
4. Komisji ds. młodzieżowych projektów społecznych.


W kolejnych miesiącach aktywnie działałem we wszystkich pracach komisji. Brałem również czynny udział, jako reprezentant Rady, w konferencji pod tytułem „Społeczne konteksty samotności i osamotnienia”. Jako prelegent, podczas debat stolikowych, prezentowałem (perspektywę) młodzieży odnośnie problemu samotności - tego dlaczego i kiedy nas dotyka oraz jak sobie z nim radzić i gdzie szukać pomocy.
Jako radny uczestniczyłem także w konferencji "Komunikacja w NGO", która była zorganizowana przez fundację Polski Instytut Liderów w ramach projektu pt. Pokolenie rozwoju. Celem konferencji było wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie budowy silnej marki osobistej, która skutecznie przełoży się na podejmowanie aktywnych działań społecznych i partycypacji młodzieży w życiu obywatelskim.
Dzięki sprawowanej przeze mnie funkcji radnego miałem również okazję współorganizować szkolenie dla grup pomocowych „Widzę - Rozumiem – Reaguję” oraz marsz dotyczący sytuacji młodzieży ukraińskiej w Polsce.
Podsumowując moją roczną działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta Wrocławia V Kadencji z pełnym przekonaniem mogę napisać, że było to dla mnie cenne i potrzebne doświadczenie w zakresie działalności społecznej i samorządowej. to idealne miejsce dla tych, którzy interesują się organizacją i uczestnictwem w konferencjach oraz debatach. Jeżeli chcesz zabrać głos w sprawach uczniowskich i reprezentować młodzież wrocławską nie mogłeś trafić lepiej.


Wojciech Kazanecki