Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Dodano 02 grudnia 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w 2021 roku w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″.

Wykaz jednostek wraz z kwotami wsparcia finansowego został opublikowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pod poniższym linkiem: https://www.kuratorium.wroclaw.pl/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2-0-na-lata-2021-2025-wykaz-placowek-wychowania-przedszkolnego-szkol-i-bibliotek-pedagogicznych-zakwalifikowanych-do-objecia-wsparciem-finansowym-w/

Jednostki przy realizacji programu NPRC 2.0 zobowiązane są postępować zgodnie z Uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych. Przydział środków finansowych jest zgodny z wnioskiem, który został przeze mnie przygotowany i złożony przez szkołę do Organu prowadzącego. Przyznana naszej szkole suma to 15.000 zł.

Zależy nam, aby rozwijać czytelnictwo wśród młodzieży. Zachęcamy wszystkich, a przede wszystkim rodziców, do zapoznania się z krótką prezentacją dot. roli czytania i biblioteki szkolnej:

 

Pliki do pobrania