Kalendarz szkolny

Terminarz klasyfikacji - rok szkolny 2023/24

 STYCZEŃ / LUTY
do 5.01.24 r. (piątek) wystawienie ocen śródrocznych uczniom kl.1+2+3 
9.01.24 r. (wtorek) Rada klasyfikacyjna kl.1+2+3+4- [koniec I semestru]
29.01.24 r. Rozpoczęcie II półrocza
MARZEC
do 13.03.2024 r. (środa) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. IV 
KWIECIEŃ

do 17.04.2024 r. (środa)

19.04.2024 r. (piątek)

wystawienie ocen rocznych uczniom kl. IV

Rada klasyfikacyjna 

26.04.2023r. (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

(uroczyste rozdanie świadectw )

MAJ
do 14.05.23 r. (piątek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1+2+3 
CZERWIEC

do 13.06.23 r. (czwartek)

14.06.23 r.(piątek)

Wystawienie  ocen rocznych w kl. 1+2+3 

Rada klasyfikacyjna

21 czerwca 2023 r. (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych kl. 1+2+3
   

Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami - rok szkolny 2023/2024

WRZESIEŃ
07.09.2023 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – wejście pion sportowy

godzina 17:30

Klasa 4a, 4b,4c, 4d– hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Godzina 18:00

Klasa 4a - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 21

Klasa 4b - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 35

Klasa 4c - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 43

Klasa 4d - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 19

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – wejście pion sportowy 

Godzina 17:00 

1a – gabinet 20                                            1b – gabinet 40

1c – gabinet 37                                            1d – gabinet 24

1e – gabinet 38                                            1f – gabinet 30

 

14.09.2023 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2 i 3

godzina 17.00

2a – gabinet 20                                           2b – gabinet 38

2c – gabinet 3                                              2d – gabinet 30

2e – gabinet 35

3a – gabinet – 27                                        3b – gabinet 40

3c- gabinet 37                                             3d – gabinet 32

3e – gabinet 21

 

26.09.23 (wtorek)

Spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD
19.10.2023 r.

(czwartek)

30.11.2023 r.

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III+IV

17 30 -19 00

GRUDZIEŃ - STYCZEŃ - LUTY
11.01.24 r. (czwartek) Rada Rodziców , zebranie II 17 00

Wywiadówki dla klas I+II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas- przekazanie informacji

o ocenach śródrocznych

18 00 -19 00 – konsultacje

MARZEC
14.03.24 r. (czwartek) Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV [przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I+ II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas IV 

18 00 -19 00 – konsultacje dla rodziców uczniów I+II+III

MAJ
16.05.24 r. (czwartek) Rada Rodziców- 17 00

Zebrania i konsultacje uczniów klas 1+2 +3

[przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas

18 00 -19 00 – konsultacje

 

Kalendarz i terminarz ważniejszych wydarzeń - roku szkolnego 2023/2024

dotyczy stacjonarnej i zdalnej formy kształcenia

WRZESIEŃ
04.09.2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
Diagnozy z języków obcych w kl. pierwszych  
07.09.2023 r.

(środa)

Zebrania z rodzicami uczniów klas 4 – wejście pion sportowy

godzina 17:30

Klasa 4a, 4b,4c, 4d– hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Godzina 18:00

Klasa 4a - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 21

Klasa 4b - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 35

Klasa 4c - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 43

Klasa 4d - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 19

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1 – wejście pion sportowy 

Godzina 17:00 

1a – gabinet 20                                            1b – gabinet 40

1c – gabinet 37                                            1d – gabinet 24

1e – gabinet 38                                            1f – gabinet 30

 

5, 7, 8, 11,12,15.09.23r. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych- 9.00-14.00

Specjaliści ; udział wychowawców kl. I

12-13.09.2023r. (poniedziałek-wtorek) Kiermasz książki
14.09.2023 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2 i 3

godzina 17.00

2a – gabinet 20                                           2b – gabinet 38

2c – gabinet 3                                              2d – gabinet 30

2e – gabinet 35

3a – gabinet – 27                                        3b – gabinet 40

3c- gabinet 37                                             3d – gabinet 32

3e – gabinet 21

21.09.23 r. (czwartek) Rada pedagogiczna
26.09.2023r. (wtorek) Spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00
   
PAŹDZIERNIK
2.10.2023 r.  (czwartek) Ostatni dzień składania wstępnych deklaracji maturalnych
05.10.2023r. (czwartek) Rada pedagogoczna
12.10.23 r. (czwartek) Otrzęsiny klas pierwszych
13.10.23 r. (piątek)

Lekcje skrócone i obchody Dnia Edukacji Narodowej – kl. 2a

Rada Pedagogiczna 

19.10.2023 r. (czwartek) Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III+IV  17 30 -19 00
27.10.22 r. (piątek) Zaduszki / Halloween – samorząd

30.10.23r. (poniedziałek)

31.10.23r. (wtorek) 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dzień do odpracowania 09.12.2023r. ( sobota)

LISTOPAD
1.11.23 r. (środa) Dzień Wszystkich Świętych - wolne
10.11.2023 r. (piątek) Obchody Święta Niepodległości – apel klasa 2d
17.11.23r.(piątek) Jubileusz 75lecie – obchody szkolne – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
30.11.22 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-IV

17.30 -19.00

GRUDZIEŃ- STYCZEŃ- LUTY
9.12.23r. (sobota) Spotkanie z absolwentami - dzień odpracowywany
22.12.23 r. (piątek) Świąteczne spotkania klasowe
23.12.2023 r. (piątek) – 01.01.2024 r. (niedziela) Zimowa przerwa świąteczna +Nowy Rok
05.01.23 r. (piątek) Wystawianie ocen śródrocznych
9.01.24 r. (wtorek) Rada pedagogiczna
29.01.24 Rozpoczęcie II semestru
11.01.24 r. (czwartek) Rada Rodziców , zebranie II 17 00

Wywiadówki dla klas I+II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas- przekazanie informacji

o ocenach śródrocznych

18 00 -19 00 – konsultacje

15.01 – 28.01.24r. Ferie zimowe
1.02.24 r. (czwartek) Rada analityczna
do 07.02.2024r. (środa)
Nanoszenie zmian we wstępnych deklaracjach maturalnych -deklaracje ostateczne. Możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego 
MARZEC
01.03.24r. ( piątek)
Apel patriotyczny święta marcowe– klasa 3d
06.03.2024r. 
Ogłoszenie szkolnego harmonogramu matur ustnych
do  13.03.24r. (środa) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. IV 
14.03.24 r. (czwartek) Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV [przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I+ II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas IV

18 00 -19 00 – konsultacje dla rodziców uczniów I+II+III+IV

KWIECIEŃ
28.03 – 02.04.2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
 20.04.2024r. sobota Drzwi otwarte (dzień odpracowywany 02.05.24 r.)
do 17.04.2024 r. (Środa) wystawienie ocen rocznych uczniom kl. IV do godz. 15.00
19.04.24r. (piątek)
Rada klasyfikacyjna
26.04.24r. (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (uroczyste rozdanie świadectw )
29.04.2024 r.

Święto Narodowe 3 maja – klasa 2e

30.04.2024 r.  (piątek) Przygotowanie sal na maturę – klasy III i II
MAJ
01 - 03.05.24

(środa-piątek)

02.05.24 (czwartek)

„MAJÓWKA”

dzień odpracowany 20 kwietnia 2024 (Drzwi Otwarte)

07, 08, 09.05 2024r.

(wtorek + środa + czwartek)

13.05.2024r. (poniedziałek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. 1+2 +3

[matura pisemna z j. polskiego; matematyki; j. angielskiego ]

do 14.05.24 r. (wtorek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1+2+3 
16.05.24 r. (czwartek) Rada Rodziców- 17 00

Zebrania i konsultacje uczniów klas 1+2 +3

[przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas

18 00 -19 00 – konsultacje

29.05.24r. (środa) Dzień sportu
30.05.2024r. (czwartek) Boże Ciało - dzień wolny
31.05.24r. (piątek) Dzień wolny – odpracowany  08.06.2024r.(sobota)
CZERWIEC
8.06.24r. (sobota) Zajęcia dydaktyczne – dzień odpracowywany za 31.05.24r
do 13.06.24 r. (czwartek) Wystawienie  ocen rocznych w kl. 1+2+3 
14.06.24r. (piątek) Rada klasyfikacyjna
19-21.06.24r. (środa - piątek) Rady pedagogiczne
21 czerwca 2024 r. (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych kl. 1+2+3
24.06.24r. (poniedziałek) Rada pedagogiczna
9.07.24r.  (wtorek)

przekazanie przez OKE do szkół świadectw dojrzałości z egzaminu 

maturalnego,