Kalendarz szkolny

Terminarz klasyfikacji - rok szkolny 2022/23

 STYCZEŃ / LUTY
do 10.01.23 r. (wtorek) wystawienie ocen śródrocznych uczniom kl.1+2+3 
12.01.23 r. (czwartek) Rada klasyfikacyjna kl.1+2+3+4- [koniec I semestru]
16.01.23 Rozpoczęcie II półrocza
 
do 20.03.23 r. (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. IV 
KWIECIEŃ
do 20.04.2023 r. (czwartek) wystawienie ocen rocznych uczniom kl. IV  
28.04.23r. (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

(uroczyste rozdanie świadectw )

MAJ
do 16.05.23 r. (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1+2+3 
CZERWIEC
do 15.06.23 r. (czwartek) Wystawienie  ocen rocznych w kl. 1+2+3 
23 czerwca 2023 r. (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych kl. 1+2+3
07.07.2022 r. przekazanie przez OKE do szkół świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego

Terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami - rok szkolny 2022/2023

WRZESIEŃ
07.09.2022 r.

(środa)

Zebrania z rodzicami uczniów

godz. 17.00                                  

1a - 20

1b - 38

1c – 3

1d – 35

1e – 40

3a –  21

3b – 24

godz 18.00

2a – 27

2b – 41

2c – 37

2d – 32

2e –  30

3c – 43

3d – 19

08.09.2022 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów 

godzina 17.00

Klasa 4E, 4F – hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Klasa 4G - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 24

Klasa 4H - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 19

Klasa 4I - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 20

godzina 18.00

Klasa 4G, 4H, 4I – hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Klasa 4E - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 30

Klasa 4F - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 40

PAŹDZIERNIK
20.10.2022 r.

(czwartek)

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III+IV

17 30 -19 00

GRUDZIEŃ - STYCZEŃ - LUTY
01.12.22 r. (czwartek) Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III

17 30 -19 00

19.01.22 r. (czwartek) Rada Rodziców , zebranie II 17 00

Wywiadówki dla klas I+II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas- przekazanie informacji

o ocenach śródrocznych

18 00 -19 00 – konsultacje

MARZEC
23.03.23 r. (czwartek) Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV [przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I+ II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas IV 

18 00 -19 00 – konsultacje dla rodziców uczniów I+II+III

MAJ
18.05.23 r. (czwartek) Rada Rodziców- 17 00

Zebrania i konsultacje uczniów klas 1+2 +3

[przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas

18 00 -19 00 – konsultacje

Kalendarz i terminarz ważniejszych wydarzeń - roku szkolnego 2022/2023

dotyczy stacjonarnej i zdalnej formy kształcenia

WRZESIEŃ
01.09.2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
Diagnozy z języków obcych w kl. pierwszych  
07.09.2022 r.

(środa)

Zebrania z rodzicami uczniów

godz. 17.00                                  

1a - 20

1b - 38

1c – 3

1d – 35

1e – 40

3a –  21

3b – 24

godz 18.00

2a – 27

2b – 41

2c – 37

2d – 32

2e –  30

3c – 43

3d – 19

05.09 – 9.09.22 r. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych- 9.00-14.00

Specjaliści ; udział wychowawców kl. I

06-07.09.2022r. (wtorek-środa) Kiermasz książki
08.09.2022 r.

(czwartek)

Zebrania z rodzicami uczniów

godzina 17.00

Klasa 4E, 4F – hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Klasa 4G - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 24

Klasa 4H - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 19

Klasa 4I - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 20

godzina 18.00

Klasa 4G, 4H, 4I – hol szkoły (spotkanie z Dyrekcją szkoły – procedury maturalne) 

Klasa 4E - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 30

Klasa 4F - spotkanie z wychowawcą w gabinecie 40

27.09.2022r. (wtorek) Spotkanie Rady Rodziców godz. 17.00
30.09.22 (piątek) Otrzęsiny klas pierwszych
PAŹDZIERNIK
13.10.2022 r.  (czwartek) Obchody Dnia Edukacji Narodowej – kl. 2a i 2c
20.10.2022 r. (czwartek) Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III+IV  17 30 -19 00
28.10.22 r. (piątek) Zaduszki / Halloween – samorząd
31.10.22 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
LISTOPAD
10.11.2022 r. (czwartek) Obchody Święta Niepodległości – apel klasa 2d
11.11.2022 r. (piątek) Święto Niepodległości – dzień wolny
18.11.22 r. Dzień życzliwości – klasa 2b
GRUDZIEŃ- STYCZEŃ- LUTY
01.12.22 r. (czwartek) Konsultacje z rodzicami uczniów klas I+II+III

17 30 -19 00

22.12.22 r. (czwartek) Świąteczne spotkania klasowe
23.12.2022 r. (piątek) – 01.01.2023 r. (niedziela) Zimowa przerwa świąteczna +Nowy Rok
06.01.23 r. (piątek) Dzień wolny – Święto Trzech Króli
do 10.01.23 r. (wtorek) wystawienie ocen śródrocznych uczniom kl.1+2+3 
16.01.23 Rozpoczęcie II semestru
19.01.23 r. (czwartek) Rada Rodziców , zebranie II 17 00

Wywiadówki dla klas I+II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas- przekazanie informacji

o ocenach śródrocznych

18 00 -19 00 – konsultacje

13.02 - 26.02.23 r. Ferie zimowe
MARZEC
do 20.03.23 r. (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. IV 
23.03.23 r. (czwartek) Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV [przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I+ II+III+IV

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas IV

18 00 -19 00 – konsultacje dla rodziców uczniów I+II+III+IV

KWIECIEŃ
06.04 – 11.04.2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
15.04.23 r. (sobota) Drzwi otwarte (dzień odpracowywany 02.05.22 r.)
do 21.04.2023 r. (czwartek) wystawienie ocen rocznych uczniom kl. IV do godz. 15.00
28.04.23r. (piątek) Zakończenie zajęć w klasach maturalnych (uroczyste rozdanie świadectw )
27.04.2023 r.

Święto Narodowe 3 maja – klasa 2e

28.04.2023 r.  (piątek) Przygotowanie sal na maturę – klasy III i II
MAJ
01 - 03.05.23

(poniedziałek i  środa)

02.05.23 (wtorek)

„MAJÓWKA”

dzień odpracowany 15 kwietnia 2023 (Drzwi Otwarte)

04.05, 05.05, 08.05,

09.05

(czwartek+ piątek + poniedziałek+wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kl. 1+2 +3

[matura pisemna z j. polskiego; matematyki; j. angielskiego ]

do 16.05.23 r. (poniedziałek) Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w kl. 1+2+3 
18.05.23 r. (czwartek) Rada Rodziców- 17 00

Zebrania i konsultacje uczniów klas 1+2 +3

[przekazanie informacji o przewidywanych ocenach]

17 30 – 18 00 -spotkania z wychowawcami klas

18 00 -19 00 – konsultacje

CZERWIEC
3.06.23 DZIEŃ SPORTU – dzień odpracowywany za piątek 9 czerwca 2023r.
08.06.2023r. (czwartek) Boże Ciało – dzień wolny
09.06.23 r. (piątek) Dzień wolny – odpracowany 3 czerwca 2023r (dzień sportu)
do 15.06.23 r. (wtorek) Wystawienie  ocen rocznych w kl. 1+2+3 
21-22.06.23r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, przygotowanie dokumentacji szkolnej związanej z zakończeniem roku szkolnego 2022/2023
23 czerwca 2023 r. (piątek) Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych kl. 1+2+3
07.07.2023 r. przekazanie przez OKE do szkół świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego