Matura

INFORMACJE DOTYCZACE EGZAMINU MATURALNEGO 2023

 

Pełne kompendium wiedzy znajdą Państwo na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/.

 

Kompendium tworzą materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzarnin-maturalny-w-forrnule-2023/materialy-dodatkowe/:

 

a)      informatory  o  egzaminie  maturalnym,  które  zawierają  przykładowe  zadania  wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;

b)     komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków  mniejszości  narodowych,  języka  łemkowskiego,  języka  kaszubskiego,  wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.;

c)       przykładowe arkusze egzaminacyjne;
d)      arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);

e)      materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.:
- zbiór materiałów - dla uczniów i nauczycieli - dotyczących już 12., a docelowo - 15. zagadnień (do końca grudnia 2022 r.) związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

-     zbiór przykładowych niejawnych zada11 do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;

-    przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;

-   filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące z języka polskiego, które można wykorzystać maturalnego w Formule 2023;


egzaminu      maturalnego w Formule 2015 również  do  przygotowania  do  egzaminu

f)   zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;

g)  materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.:
-    elementy analizy statystycznej w biologii;

-    filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

h)  materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.:
-    dwa opracowania dotyczące elektrochemii;

- filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;

i)      materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;
j)      prezentacja podsumowująca

https://cke.gov.pl/images/ EGZAMIN MATURALNY OD 2015/Komunikaty/20220819

%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

 

 

Pliki do pobrania