Matura

INFORMACJE DOTYCZACE EGZAMINU MATURALNEGO 2024


Pełne kompendium wiedzy znajdą Państwo na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/.

 

Kompendium tworzą materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzarnin-maturalny-w-forrnule-2023/materialy-dodatkowe/:

 

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W FORMULE 2023 SĄ DOSTĘPNE?

  1. Informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2024 r.
  2. Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego
  3. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki oraz Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
  4. Przykładowe arkusze egzaminacyjne z marca 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
  5. Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
  6. Arkusze diagnostyczne z grudnia 2022 r. (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach)
  7. Arkusze egzaminacyjne wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2023 (wszystkie przedmioty na wszystkich poziomach), wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań

8. Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. wraz z rekomendacjami egzaminatorów dla maturzystów w zakresie części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym

9. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj. a. zbiór materiałów – dla uczniów i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym b. zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem c. przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego d. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 10. Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym

11. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj. a. elementy analizy statystycznej w biologii b. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

12. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj. a. dwa opracowania dotyczące elektrochemii b. zbiór zadań problemowych z chemii c. filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 13. Materiał dodatkowy dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii

14. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii, tj. a. teksty ikonograficzne w zadaniach egzaminacyjnych z historii b. wypracowanie na egzaminie z historii

15. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii, tj. a. logika na egzaminie maturalnym z filozofii b. wypracowanie maturalne z filozofii

16. Materiał dodatkowy dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki

17. Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, tj.

a. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: wypowiedź argumentacyjna

b. zadanie rozszerzonej odpowiedzi: pismo formalne.

 

 


 

Pliki do pobrania