Pigmalion fantastyki 2022
Dodano 07 września 2022

Pigmalion fantastyki 2022

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.


Konkurs ma charakter otwarty.  Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem.

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce: 500 zł
• II miejsce: 350 zł 
• III miejsce: 200 zł


Konkurs trwa do 1 października 2022 r.

strona konkursu:

https://www.moksir.chrzanow.pl/wydarzenie/pigmalion-fantastyki-2022/