Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ODLOT Z KOPERNIKIEM
Dodano 15 września 2023

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ODLOT Z KOPERNIKIEM

Mikołaj Kopernik to jedna z najbardziej fascynujących postaci okresu renesansu. Znany głównie jako twórca teorii heliocentrycznej, która dała początek współczesnym poglądom na budowę świata. Twierdzenie Kopernika, że to nie Ziemia stanowi centrum Wszechświata, ale razem z innymi planetami krąży dokoła Słońca, wydaje się dzisiaj oczywiste. W momencie ogłoszenia był to pogląd bardzo rewolucyjny i wywarł głęboki wpływ na nauki przyrodnicze 
i filozofię. Postać Mikołaja Kopernika  była intrygująca zarówno dla badaczy nauk ścisłych, historyków, jak i artystów…

 

W tym roku Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Poprzez konkurs mamy okazję do upamiętniania osoby tego najbardziej znanego na świecie astronoma 
i jego dzieła. Stwórzmy prace inspirowane Kopernikiem i Kosmosem!

 

Organizator:

               Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, www.mdk.wroclaw.pl

Koordynator:

               Agnieszka Grzechowiak, agrzechowiak@mdk.wroclaw.pl

Założenia konkursu:

1.      Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej postacią Mikołaja Kopernika.

2.      Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-24 lat.

3.      Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas 1-4 SP,  II kategoria – uczniowie klas 5-8 SP, kategoria III- uczniowie szkół ponadpodstawowych, IV kategoria młodzież pozaszkolna

 

Cele konkursu:

1.      Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i abstrakcyjnego myślenia.

2.      Zachęcenie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu.

3.      Rozwijanie własnych talentów plastycznych.

4.      Wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

5.      Kształtowanie szacunku dla nauki i umiejętności czerpania wartości z niej płynących.

Technika i format prac:

               Grafika, malarstwo, rysunek (pastel, tusze, akwarela, tempera, collage, wszystkie techniki graficzne; z wyłączeniem technik nietrwałych), maksymalny format pracy: 100x70 cm

Terminy konkursu:

1.      Nadsyłanie prac konkursowych: 31.10.2023

2.      Ogłoszenie wyników konkursu 27.11.2023 na stronie www.mdk.wroclaw.pl

3.      O terminie wernisażu i wystawie, które planujemy na grudzień 2023 roku, będziemy informować na plakatach na naszej stronie i Facebooku.

 

Adres wysyłki prac i wpisowe:

 

1.      Niezrolowane prace prosimy przesyłać w terminie do 31.10.2023 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mikołaja Kopernika, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław z dopiskiem „Konkurs Odlot z Kopernikiem”. Do każdej pracy prosimy trwale przykleić metryczkę – załącznik 1.

2.      Formularze zgody (załącznik 2, 3) umieścić w kopercie, którą należy przykleić na odwrocie pracy.

3.      Prace nadesłane bądź dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4.      Udział w konkursie wiąże się z akredytacją wpisową: 35 zł od placówki, za indywidualny udział 20 zł.  Wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:  89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika, 50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 20, tytułem „Konkurs Odlot z Kopernikiem”.