Zwolnieni z teorii - projekty
Dodano 24 października 2023

Zwolnieni z teorii - projekty

TEMATYKA PROJEKTÓW

Tematykę wybiera się spośród następujących kategorii:

EDUKACJA
KULTURA
EKOLOGIA I NATURA
ZDROWIE I SPORT
PRZESTRZEŃ MIEJSKA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

4 FORMATY PROJEKTÓW:

REKLAMA SPOŁECZNA – projekt, w którym beneficjenci stykają się z ważnym przekazem, będącym częścią szerszej kampanii społecznej, budującej zasięgi przez kanały online (np. film na You Tube, post na Instagramie) lub offline (np. plakaty, ulotki).

WYDARZENIE PUBLICZNE – projekt skoncentrowany wokół jednego bądź serii wydarzeń odbywających się na żywo lub w internecie. Pojedyncze spotkanie trwa co najmniej 20 minut i angażuje szeroką grupę aktywnych uczestników- beneficjentów.

PROJEKT TECHNOLOGICZNY - projekt, w którym beneficjenci będą korzystać z wytworzonej w trakcie prac projektowych technologii. Może to być urządzenie, aplikacja lub portal internetowy, który zespół wykona sam lub zleci stworzenie zewnętrznemu partnerowi.

ZBIÓRKA CHARYTATYWNA – projekt polegający na zachęceniu ludzi do przekazania pieniędzy lub przedmiotów na ważny cel.